Verzekeringen

Welke risico’s wilt en kunt u zelf dragen en welke risico’s wilt u verzekeren?

Voor bijna alle van buiten komende onheilen kunt u zichzelf verzekeren. Wilt u dat ook? Wanneer wel en wanneer niet? Sommige verzekeringen zijn ook verplicht. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte W.A. (wettelijke aansprakelijkheid) verzekering voor uw motorrijtuig.

Magnifinance werkt samen met verschillende verzekeraars. Indien u wenst kunt u contact opnemen met ons dan maken wij graag voor u een onafhankelijke vergelijking tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen. Dit kost u niets.