MyScript Calculator: rekenen door te schrijven op je smartphone of tablet

Reken er op!

MyScript CalculatorRekenmachine apps zijn er al in overvloed voor je smartphone of tablet. Maar een rekenapp waarbij je de rekenopdracht op het scherm schrijft hebben we nog niet eerder gezien. Met MyScript Calculator is dit nu mogelijk. De rekensom die je op je scherm schrijft, wordt door de app automatisch omgezet in een lettertype en de uitkomst verschijnt er vervolgens direct achter.

MyScript Calculator kan veel uitrekenen

Alle standaard mogelijkheden als erbij, eraf, delen en vermenigvuldigen worden natuurlijk ondersteund. Maar MyScript Calculator kan nog veel meer. Het uitrekenen van procenten, wortels, breuken en machten is geen probleem. En zelfs wiskundige opdrachten zoals hoeken, graden en cirkels uitrekenen is voor deze handige app een makkie.

Alle mogelijke mathematische functies zijn:

  • +, -, x, ÷, +/-, 1/x, ()
  • %, √, x!, |x|
  • ℯx, xy , x2
  • cos, sen, tan
  • acos, asen, atan
  • ln , log
  • π, ℯ,

http://www.youtube.com/watch?v=qSESgl3gCFM

MyScript Calculator is gratis voor iOS en Android

De maker van MyScript Calculator, Vision Objects, biedt deze geweldige app, voor smartphone en tablet, helemaal gratis aan. Vision Objects komt waarschijnlijk in de toekomst met andere uitgebreidere versies waar betaald voor moet worden.

[appbox appstore 578979413]

[appbox googleplay com.visionobjects.calculator]

 

 

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie