E-learning and Digital Cultures 1: kijken naar het verleden #edcmooc

HELP! Het digitale tijdperk is hier!

E-learning and Digital Cultures, 2001 A Space Odyssey zag een dystopische toekomst

Waar brengen de technologische ontwikkelingen ons als samenleving naar toe? Wat is mogelijk en wat is wenselijk? En hoe moet het onderwijs daar mee omgaan?
Met deze vragen startte de Massive Open Online Course (mooc) die The University of Edinburgh op de website Coursera aanbood: E-learning and Digital Cultures #edcmooc

Het kijken naar de digitale samenleving en digitale educatie brengt vanzelfsprekend meningen met zich mee. Meestal zijn deze meningen zeer uiteenlopend, van utopisch tot dystopisch.

Het utopische beeld:

  • De digitale revolutie is een revolutie die gebaseerd is op democratische principes.
  • De informatie is van nature neutraal omdat het door iedereen aan te passen is, de kracht van de democratie zorgt daarvoor.

Het dystopisch beeld:

  • De digitale revolutie is een revolutie die gebaseerd is op antidemocratische principes.
  • De informatie is van nature neutraal, maar zal door antidemocratische krachten worden gecontroleerd.

Welkom in Utopia

Om de bewustwording te verduidelijken heeft The University of Edinburgh voor de serie E-learning and Digital Cultures enkele korte video’s geselecteerd die op een creatieve manier met het onderwerp samenleving en digitale culturen omgaan.

Film 1: Bendito Machine III (6:35)

Deze film vertelt het verhaal over een samenleving en technologische ontwikkelingen in de zin van rituelen en verafgoding. Elk nieuwe ontwikkeling wordt als een god verwelkomd en omarmd.

Er zijn in deze film zeker parallelen te trekken over hoe er soms in onze samenleving wordt omgegaan met technologieën: mensen die een nacht in de rij staan voor de nieuwste gadgets of iemand die zich aangesproken voelt als iemand zegt dat hij jouw smartphone een slecht apparaat vindt.

Film 2: Inbox (8:37)

Digitale communicatie is toch wat anders dan communicantie in het dagelijks leven. Dat laat de korte film Inbox heel duidelijk zien.

Mensen die op een verjaardagsfeestje naast elkaar zitten en met elkaar communiceren via hun mobieltje. Een herkenbaar (dystopisch) beeld? Aan de kant biedt digitale communicatie oneindige mogelijkheden voor mensen om met elkaar in contact te komen. Op sociaal gebied, maar ook economisch en educatief. Een herkenbaar (utopisch) beeld?

Film 3: Thursday (7:34)

Natuur en technologie gaat eigenlijk niet goed samen. Thursday laat zien dat wij als mensen precies tussen deze twee ‘werelden’ in zitten.

Zodra je met technologie bezig bent, kan je niet van de natuur genieten. En andersom geldt hetzelfde. Of toch niet?

Film 4: New Media (2:21)

New Media heeft raakvlakken met de eerste film Bendito Machine III. Wat zijn de effecten van technologie op de mensheid?

It can only be attributable to human error

Er zijn de afgelopen jaren veel utopische en dystopische films gemaakt over de samenleving en de technologie. Van de klassieker Metropolis uit 1927 tot aan Wall-E van een paar jaar geleden. Maar misschien een van de mooiste films over dit onderwerp is Stanley Kubricks 2001: A Space Odyssey

Kubrick heeft altijd geweigerd een uitleg van de film te geven. In plaats daarvan moedigde hij het publiek aan hun eigen interpretaties aan de film te geven, en zo hun eigen ideeën en theorieën. In een interview met een tijdschrift in 1968 zei hij:

You’re free to speculate as you wish about the philosophical and allegorical meaning of the film — and such speculation is one indication that it has succeeded in gripping the audience at a deep level — but I don’t want to spell out a verbal road map for 2001 that every viewer will feel obligated to pursue or else fear he’s missed the point.

Op straat bellen?

De toekomst van de samenleving in combinatie met technologie wordt over het algemeen snel dystopisch weergegeven en geschetst. Is men bang voor het onbekende? Wat nu de normaalste zaak van de wereld is, was tot voor kort misschien nog ondenkbaar. Maar de technologie staat niet stil. Wat ondenkbaar is geworden is nu de realiteit. Zelfs de vraag of het wenselijk is niet meer relevant, want een weg terug is er niet meer.

De vraag die rest is hoe we er mee om moeten gaan.

Dit bericht heeft 0 reacties

Deel jouw reactie