De menustructuur aanpassen

De menustructuur is hiërarchisch van opzet. Het menu bevat hoofditems en subitems. En subitems zelf kunnen ook weer een subitem hebben.

De menu-items die geheel links staan zijn de hoofditems. Zij zijn direct zichtbaar in het menu op de website. In het onderstaande voorbeeld zijn “Onze school”, “Activiteiten” en “Media” de hoofditems.

“Onze school” heeft in dit voorbeeld 5 subitems: ” Schoolnieuws”, “Jaaragenda”, “Medezeggenschap en meedenken”, “Contact” en “Weekrooster”. Subitem “Medezeggenschap en meedenken” is zelf weer een hoofditem, want  het heeft zelf weer 3 subitems: “Docentenraad”, “Medezeggenschap” en “Ouderraad”.

De volgorde aanpassen

De volgorde van het menu kan op 2 manieren aangepast worden:

Manier 1: Een menu-item plaats je op een andere plek in het menu door het aan te klikken – houdt de rechtermuisknop ingedrukt – en sleep het vervolgens naar de gewenste plaats. Het gestippelde kader geeft aan waar het menu-item terecht komt. Laat de rechtermuisknop los zodra het op de gewenste plaats staat.

Bewaar de nieuwe menustructuur door op de button “Menu opslaan” te klikken.

de-menustructuur-aanpassen-manier-1

De menu-items zelf aanpassen

Manier 2: Klik op het kleine driehoekje naast het woord “Pagina”. Een aantal mogelijkheden voor dit menu-item ontvouwen zich.

de-menustructuur-aanpassen-manier-2

1. Navigatielabel

Een menu-item krijgt standaard de naam van de pagina waar het naar verwijst. Bij “Navigatielabel” kan je de naam van het menu-item aanpassen.

2. Titelattribuut

Titelattribuut is de tekst die in een geel kader te zien is zodra je de muis op een menu-item op de website plaats. Standaard staat dit niet ingevuld.

3. Verplaatsen

Bij manier 1 kan je het menu-item verplaatsen middels ‘klik en sleep’. Hier kan je aan de hand van de tekstlinkjes aangeven waar je het menu-item wilt hebben.

4. Origineel

Hier wordt aangegeven naar welke pagina dit menu-item verwijst. Dit kan handig zijn om te weten indien je bij de “Navigatielabel” de naam van het item hebt veranderd.

5. Verwijderen / Annuleren

Door op “Verwijderen” te klikken wordt dit menu-item verwijderd. De pagina waar het naar verwijst blijft gewoon onder “Pagina’s” bestaan. Alleen de link er naar toe wordt uit het menu gehaald.
Door op “Annuleren” te klikken worden wijzigingen die je bij 1, 2 of 3 hebt gemaakt ongedaan gemaakt.

Bewaar de nieuwe menustructuur en/of aanpassingen aan de individuele menu-items door op de button “Menu opslaan” te klikken.